Vad är ledsagarservice i Stockholm?

Hur får jag ledsagarservice i Stockholm?

Ledsagarservice är en kostnadsfri tjänst och riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stödinsatsen. Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka om ledsagarservice. Vi hjälper dig med ansökan om ledsagarservice och ev. överklagan av beslut om ledsagarservice. Du behöver bara kontakta oss så sätter vi fart….

Välkommen att ta del av vår tjänst!

hur får jag ledsagarservice

Utförare av ledsagarservice i Stockholm

Vi är utförare av ledsagarservice i Stockholm.

Upphandlade enligt LOV av ledsagarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad.

Du är i fokus för ledsagarservice i Stockholm

Din önskan om ledsagarservice är vårt mål. Vi gör genomförandeplanen tillsammans med dig eller din företrädare. Vi tycker det är viktigt att du uttrycker dina önskemål och behov.

För dig som under 18 år så ansvarar vi för att du får uttryck för dina önskemål.

Utgångspunkten för ledsagarservice är ett beslut som biståndshandläggaren på stadsdelsförvaltningen har tagit. I beslutet framgår riktlinjerna för ledsagarservicen. Vi vill att du i stor utsträckning ska kunna påverka hur du vill att just din service ska fungera. På det här sättet kan du känna dig trygg och ha kontroll över din vardag.

vad är ledsagarservice

Ansvar och rekrytering av ledsagarservice i Stockholm

Du väljer tex själv om du eller någon företrädare ska vara arbetsledare i ditt hem och vardag. Vi har ansvar för att det alltid finns personal när vi bokat in dem.

Vi rekryterar ledsagare utifrån dina önskemål. Vill du, har du möjlighet att själv intervjua, välja och introducera dina ledsagare. Vi har arbetsgivaransvaret för personalen / ledsagarna så du behöver inte tänka på något annat än att ledsagaren ska passa dig så bra som möjligt.

Vi hjälper till med råd och handledning, både för dig och för dina ledsagare. Vill du kan du sköta och ta ett större ansvar för ledsagarservicen.

Behöver du hjälp med kontakter med handläggare på kommun kan vi bistå dig med det.

Behövs det så ger vår sjukgymnast ledsagaren handledning.

ansvar-ledsagarservice