Om oss

Kompetens och erfarenhet

Vi har över 10 års kompetens och erfarenhet i annan regi inom omsorg av personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg, socialpsykiatri, framförallt barn och ungdomar med ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom och neurologiska sjukdomar.
Grundprincipen i verksamheten är respektfullt bemötande och ge omsorg med trygghet, inflytande och engagemang.

Ledsagarservice i hela Stockholm

Vi utför ledsagarservice i Stockholm och har fått de flesta kunderna i Bromma, HässelbyVällingby, RinkebyKista och SpångaTensta

Fem verksamhetsområden

Vi erbjuder ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS och SoL. Personlig assistans enligt LSS i hela Sverige. Hemtjänst och boendestöd. Alla ska hålla hög kvalitet.

Vår vision

Visionen är bedriva vårdföretaget på ett föredömligt sätt. Sträva efter att ligga topp 10 med kundnöjdhet.

Affärsidé

Vår målsättning är att erbjuda ledsagarservice,  avlösarservicehemtjänst, personlig assistans och boendestöd av god kvalitet.

Kunden är i centrum. Vi ska skapa god relation till föräldrar/barn och brukare som är mottagare av insatsen.

Kontinuitet och kunskap om kundens utveckling och behov är avgörande för hur pass bra vi lyckas med vår verksamhet.

Ledsagarservice på olika språk

Vi har medarbetare som kan olika språk t.ex. persiska, arabiska, ryska, turkiska, kurdiska och teckenspråk, vilket vi ser som en bra resurs för att kunna utföra insatsen på bästa sätt.