Om oss

Freja Assistanstjänst erbjuder ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS och SoL, personlig assistans enligt LSS samt hemtjänst och boendestöd av god kvalitet. Huvudkontoret ligger när Vällingby centrum. Antalet anställda uppgår till ca 120 medarbetare.

Freja utför ledsagarservice i Stockholm och personlig assistans i hela Sverige.

Freja assistans och hemtjänst AB grundades år 2007.  Sedan dess har bla Freja fått högst betyg i kundnöjdhet enligt Expressen 2016-11-01

Visionen är bedriva vårdföretaget på ett föredömligt sätt. Sträva efter att ligga topp 10 med kundnöjdhet.

Kompetens och erfarenhet

Freja har kompetens och erfarenhet inom omsorg av personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg, socialpsykiatri, framförallt barn och ungdomar med ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom och neurologiska sjukdomar.
Grundprincipen i Frejas verksamhet är respektfullt bemötande och ge omsorg med trygghet, inflytande och engagemang.

Affärsidé

Frejas målsättning är att erbjuda avlösarservice, ledsagarservice, hemtjänst i Bromma, personlig assistans och boendestöd av god kvalitet. Kunden är i centrum. Freja ska skapa god relation till föräldrar/barn och brukare som är mottagare av insatsen. Kontinuitet och kunskap om kundens utveckling och behov är avgörande för hur pass bra Freja lyckas med sin verksamhet.

Ledsagarservice på olika språk

Freja har vi medarbetare som kan olika språk t.ex. persiska, arabiska, ryska, turkiska, kurdiska och teckenspråk, vilket vi ser som en bra resurs för att kunna utföra insatsen på bästa sättt.

Freja Assistanstjänst stödjer ”Plan Sverige” och har fadderbarn .