Ledsagarservice


Vad är ledsagarservice?

- Alla har rätt till ett bra liv där man känner delaktighet och inflytande i vardagen. 

Ledsagarservice är till för att personer med funktionsnedsättning får stöd att ta sig till och från aktiviteter och genomföra dessa. Till exempel: läkarbesök, handla, resor, bad, träffa vänner och promenader besök för hörapparater m.m.
Ledsagagarservice avser också personer som löper stor risk att bli isolerad. 

Det är kundens intressen, önskemål och behov som styr hur utförandet av insatsen ska se ut och när den ska utföras.

Var kan ledsagarservice och personlig assistans utföras?

Flexibel assistan kan erbjuda service på följande platser:
Personlig assistans i Stockholm
Assistansföretag som kan hjälpa dig att ansöka om ledsagarservice är ofta en assistansanordnare som har gjort det förut och vet hur det går till.

Ledsagarservice kan beviljas separat vid varje behovstillfälle.